Najnowsze realizacje

 

Europejskie Centrum Solidarności                                                 Hard Rock Cafe  

 

Zapraszamy do współpracy

 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

   

Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnych technologii w produkcji central klimatyzacyjnych DP dzięki budowie nowoczesnej hali i zakupowi specjalistycznego wyposażenia linii montażowej."

 

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w  latach 2007-2013

Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP

Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Kontakt

Dan-Poltherm Sp. z o.o.

Rusocin, ul. Gdańska 12

83-031 Łęgowo

 

KRS 0000127298

NIP: 583-10-02-530

 

Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony

 

Tel.: +48 (58) 692 11 77

Fax: +48 (58) 692 11 78

 

e-mail: office@dan-poltherm.pl

Certyfikaty i nagrody